×

Informatie & voorwaarden

 • Het dekgeld van de hengsten, aangegeven in deze brochure, is excl. BTW en afdracht en verzendkosten.
 • Sperma bestellen:  of 06 - 53706908, bgg 06-51987690. Graag bellen voor 9.00 uur ’s ochtends.
 • Verzendkosten worden doorberekend.
 • Bij inseminatie door ons aan huis, wordt boven de 40 km. kilometervergoeding doorberekend.
 • Het dekken/insemineren van uw merrie geschiedt op risico van de eigenaar en volgens de reglementen van de bond van KWPN-hengstenhouders.
 • Via ons bedrijf kan bedrijfs-KI en SWS worden toegepast van alle hengsten die daarvoor in aanmerking komen. Aan huis KI mogelijk.
 • Veterinaire begeleiding is op rekening en voor risico van de merriehouder. Dierenartskosten worden via ons doorberekend aan merriehouder.
 • Bij eerste inseminatie of bij aflevering van uw merrie op ons station moeten de gegevens van zowel merrie als eigenaar doorgeven worden (kopie stamboekbewijs), wanneer de merrie bij ons op stal komt, moet het paspoort afgegeven worden.
 • Diepvriessperma wordt niet verstuurd. Inseminatie vindt op ons station plaats.
 • Hengstenhouderij Stal Nieuwmoed te Vorden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.


TARIEVEN:

 • Stalling is op ons bedrijf aanwezig. Stallingskosten: pony zonder veulen € 5,- per dag; met veulen € 7,- per dag; excl. 6% BTW paard zonder veulen € 9,- per dag; met veulen € 12,- per dag.
 • Stallings- en dierenartkosten graag contant te voldoen bij het ophalen van uw merrie.
 • Wanneer de merrie niet drachtig is, dient uiterlijk op 30-09-2023 een gust-verklaring te worden overlegd, om aanspraak te kunnen maken op 20% reductie op het dekgeld in 2024. Tevens dient voor het ontvangen van deze reductie de dekgeldfactuur van 2023 voor 30-09-2022 te zijn voldaan.


Fam. Jurrius 
Ruurloseweg 96-98, 7251 LW Vorden (Kranenburg) NL
Mobiel 06 - 53706908 / 06-51987690
www.stalnieuwmoed.nl  info@stalnieuwmoed.nl

Privacy centrum | Copyright by Stal Nieuwmoed