Voorwaarden
 

Informatie:
Het dekgeld van de hengsten, aangegeven in deze brochure, is excl. BTW en
afdracht en verzendkosten.
Sperma bestellen: tel. 0575 - 55 67 66 of 06 - 53706908, bgg 06-51987690.
Graag bellen voor 9.00 uur s ochtends.
Verzendkosten worden doorberekend.
Bij inseminatie door ons aan huis, wordt boven de 40 km. kilometervergoeding
doorberekend.
Het dekken/insemineren van uw merrie geschiedt op risico van de eigenaar en
volgens de reglementen van de bond van KWPN-hengstenhouders.
Via ons bedrijf kan bedrijfs-KI en SWS worden toegepast van alle hengsten die
daarvoor in aanmerking komen. Aan huis KI mogelijk.
Veterinaire begeleiding is op rekening en voor risico van de merriehouder.
Dierenartskosten worden via ons doorberekend aan merriehouder.
Bij eerste inseminatie of bij aflevering van uw merrie op ons station moeten de
gegevens van zowel merrie als eigenaar doorgeven worden (kopie stamboekbewijs),
wanneer de merrie bij ons op stal komt, moet het paspoort afgegeven
worden.
Diepvriessperma wordt niet verstuurd. Inseminatie vindt op ons station plaats.
Hengstenhouderij Stal Nieuwmoed te Vorden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of
anderszins.

TARIEVEN
:
Stalling is op ons bedrijf aanwezig.
Stallingskosten: pony zonder veulen e 4,- per dag; met veulen e 5,- per dag;
excl. 6% BTW paard zonder veulen e 6,- per dag; met veulen e 7,- per dag.
Stallings- en dierenartkosten graag contant te voldoen bij het ophalen van uw
merrie.
Wanneer de merrie op 30-09-2018 niet drachtig is, kunt u 20% reductie op het
dekgeld in 2018 krijgen. Gustverklaringen dienen voor 30 september 2018 in ons
bezit te zijn, anders vervalt de gustreductie.

Fam. Jurrius
Ruurloseweg 96-98, 7251 LW Vorden (Kranenburg) NL
Tel. 0575 - 556766, Fax 0575559027
Mobiel 06 - 53706908
www.stalnieuwmoed.nl info@stalnieuwmoed.nl